ตัวอย่าง ส.ค.ส. ๒๕๕๑

แบบที่1
รูปแบบ ด้านหน้า  และด้านหลังข้อความใน ส.ค.ส.

แบบที่2
รูปแบบ ด้านหน้า  และด้านหลังข้อความใน ส.ค.ส.


 
แบบที่ 3
รูปแบบ ด้านหน้า และด้านหลังข้อความใน ส.ค.ส.


 
แบบที่ 4
รูปแบบ ด้านหน้า และด้านหลังข้อความใน ส.ค.ส.