LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 10.30 น.

นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย กระตุ้นย้ำวินัยการปฏิบัติตัวของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ขนส่งจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง คปภ.ชัยนาท บริษัทกลางฯ แขวงทางหลวงชัยนาท และตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม  >> รายละเอียด