LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 ซึ่งการจัดหน่วยออกมาให้บริการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ได้บูรณาการนำงานบริการในหน้าที่ ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส  >> รายละเอียด

 

เวลา 09.15 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP จังหวัดชัยนาท ราย นางสาวพิม เกิดกิ่ม โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสร้างบ้านจากนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จำนวน 70,000 บาท ในโอกาสนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า >> รายละเอียด