LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 09.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ปลัดจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และนายอำเภอเมืองชัยนาท ร่วมตรวจเยี่ยม  >> รายละเอียด

เวลา 09.00 น.

นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา โดยมี นายพัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ โรงพยาบาลมโนรมย์ เข้าร่วมพิธี  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 09.00 น.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 48 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายอำเภอมโนรมย์ สหกรณ์จังหวัดชัยนาท หัวหน้าสำนักงานตรวจตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดชัยนาท ผู้จัดการ ธกส. สาขามโนรมย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลมโนรมย์ เทศบาลคุ้งสำเภา ประธานกรรมการ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 10.30 น.

นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัย โครงการบ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาทและโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท โดยนางสาวสิริญรัศมิ์ นุตตะรังค์ นายอำเภอเนินขาม กล่าวต้อนรับ และนางอารี คำสวัสดิ์ ประธานศูนย์ขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชัยนาท (CSR) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาสังคม และประชาชนตำบลเนินขาม ร่วมในพิธี  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 13.30 น.

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา เพื่อแก้ไขปัญหาเศษวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา และนำเศษวัชพืชไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พล.ต. ธนสิน สุขโข ผบ.มทบ.13, ปลัดจังหวัดชัยนาท, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท, ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12, ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท, เกษตรจังหวัดชัยนาท, ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท, ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท และนายอำเภอสรรพยา เข้าร่วมประชุม  >> รายละเอียด

 

เวลา 09.30 น.

นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเชียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายพสุศิษฎ์ วงศ์สุรวัฒน์เลขานุการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายประยูร เขียวอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เข้าร่วมงาน  >> รายละเอียด

 

เวลา 08.30 น.

นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 และคณะ เข้าพบ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อหารือข้อราชการในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ร่วมหารือข้อราชการ  >> รายละเอียด