LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 09.00 น. 

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดชัยนาท" พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิด  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.30 น.

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดชัยนาท ปี 2565 และรับทราบผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการติดตามดูสภาพน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา  >> รายละเอียด

เวลา 09.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "มหกรรมรวมพลคน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" จังหวัดชัยนาท และการเสวนา "ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" โดยมี พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์, นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท, พัฒนาการจังหวัดชัยนาท, หัวหน้าส่วนราชการ, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ประธานศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง, ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ และนายอำเภอสรรพยา ร่วมพิธีเปิด  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 12.10 น.  เป็นต้นไป

 

พระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ ประธานมูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบบ้านมหามงคล โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายอำเภอหันคา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีฯ  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 19.19 น.  

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหารตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พ่อค้า คหบดี และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีราชสดุดี ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565  >> รายละเอียด

เวลา 13.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "จังหวัดชัยนาทร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 991 ต้น" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น  >> รายละเอียด

เวลา 09.09 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  >> รายละเอียด

เวลา 07.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร 91 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า นำข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตร  >> รายละเอียด