LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 14.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 19.00 น.

 

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล ภูษาสง่าศิลป์ ถิ่นชัยนาทโดยมี ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท ภาคเอกชน และผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม  >> รายละเอียด

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดชัยนาท ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จุดมุ่งหมายที่จะฝึกฝนเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นคนดี มีความเสียสละเอื้อเฟื้อ รู้จักบำเพ็ญตนช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรด้านยุวกาชาดในจังหวัดชัยนาท  >> รายละเอียด

 

เวลา 09.00 น.

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้ปลูกต้นยางนา จำนวน 200 ต้น และต้นกระถินเทพา จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดโครงการ "วาปีบุษบากรวิชาการ โดยได้รับพระบรมราชานุญาต" ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "เล่าเรื่องสรรพยา จากภาพถ่าย" เป็นการแสดงศักยภาพของบุคลากร และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้าน ภูมิศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยว แก่บุคคลทั่วไป  >> รายละเอียด

เวลา 05.40 น.

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนด้วยการออกกำลังกาย และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.30 น.

นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยถวายให้กับพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อนำไปมอบแด่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ได้นำไปเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และจัดให้มีการเทศน์และทำบุญตลอดปี 2565  >> รายละเอียด

เวลา 08.09 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันรพี" ประจำปี 2565 เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทย โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท อัยการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดชัยนาท  >> รายละเอียด