LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 13.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท, ป้องกันจังหวัดชัยนาท, รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 25 ครัวเรือน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมีนายอำเภอมโนรมย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมต้อนรับและร่วมลงพื้นที่  >> รายละเอียด

เวลา 08.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรม >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 14.00 น.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายอำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำจากโรงงาน ซึ่งปล่อยไหลผ่านลงคลองชลประทาน ไปสู่พื้นที่จังหวัดชัยนาท ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเป็นน้ำสีเขียว มีกลิ่นอ้อย คาดว่ามาจากเยื่ออ้อยที่ใช้ในการผลิตของโรงงาน โดยมีนายกชัยยุทธ อบต.บ้านไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท เป็นผู้ร้องเรียนดังกล่าว  >> รายละเอียด

เวลา 10.00 น.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการ "ดีพร้อมจิตอาสา เพิ่มมูลค่าผักตบชวา รักษาแหล่งน้ำสรรพยา" ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และจิตอาสาในพื้นที่ จ.ชัยนาท กว่า 250 คน ร่วมกิจกรรม  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 14.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงาน และการให้โอกาสผู้พ้นโทษในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมีนางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 10.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี 2565 โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอเมืองชัยนาท รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารของรัฐ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการฯ  >> รายละเอียด

เวลา 09.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวขอบคุณนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดชัยนาท และยุติธรรมพบประชาชน" ครั้งที่ 54 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท ยุติธรรมจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมในพิธี >> รายละเอียด