LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 11.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมอบบ้านให้ นายกังวล เณรเทียน โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสร้างบ้านจากพระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (หลวงพ่อขวัญชัย ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 70,000 บาท และมอบข้าวสารพร้อมเงินแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จำนวน 100 ราย  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบบ้านให้กับ นางพเยาว์ บัวศรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท นายอำเภอหันคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบ  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.30 น.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และย้อนรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินบ้านเนินถ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสโมสรฟุตบอลชัยนาท ฮอร์นบิล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสือโฮก และประชาชนชาวตำบลเสือโอก ร่วมงาน  >> รายละเอียด

เวลา 09.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำข้าราชการ ตุลาการ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 09.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท และนายอำเภอเมืองชัยนาท ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ บริจาคโลหิต" 9 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"  >> รายละเอียด