LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 13.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  >> รายละเอียด

 

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท ประมงจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหันคา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยงู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 14.00 น.

พระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ ประธานมูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบบ้านมหามงคล โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายอำเภอหันคา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีฯ  >> รายละเอียด

 

เวลา 10.00 น.

มูลนิธิเทพหิรัณย์มหามงคลรัฐ โดยท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ ประธานมูลนิธิเทพหิรัณย์มหามงคลรัฐ มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 150 คัน มูลค่า 375,000 บาท ให้แก่คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทั้ง 8 อำเภอ ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 09.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอสรรพยา ร่วมให้การต้อนรับ นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คนที่หนึ่ง และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 15.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และเกษตรกร ร่วมพิธี  >> รายละเอียด