LOCATION
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
0-5641-1181  0-5641-1204

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.00 น.

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โอกาสนี้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนเจ้าพระยา รวมถึงการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน  >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 09.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา" และงานหัตถกรรม ระดับภาค จุดดำเนินการที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดชัยนาท โดยมี นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พัฒนาการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565)

Written by Super User

เวลา 09.00 น.

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท และคณะ เข้าพบนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อหารือแนวทางการทำงานของหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท >> รายละเอียด

ภาพข่าว/กิจกรรมผู้บริหาร (วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565)

Written by Super User

เวลา 10.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอเมืองชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักบวช และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มความสามารถในการมองเห็น บรรเทาปัญหาในการปฏิบัติศาสนกิจ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในรูปแบบการผ่าตัดบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่ โดยมี ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดฯ  >> รายละเอียด