จังหวัดชัยนาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
    รับชมข่าวการดำเนินงานของจังหวัดจาก...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
   
หน้าแรก
 
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท)
โทร. 081-972-0019/083-069-1823   E-mail : [email protected]