วัดปากคลองมะขามเฒ่า
   
     

  071.JPG

072.JPG

 
     
พระครูวิมลคุณากร (ศุข) หลวงปู่ศุข เกสโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง วิทยาคุณสูงส่งในทุก ๆ ด้าน มีเมตตามหานิยมสูง เป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์
มีงานประจำทุกปี ทุกวันที่ 23 ธันวาคม ภาพเขียนฝีมือพระหัตถ์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และ
ข้าราชบริพาร อยู่ในพระอุโบสถเขียนภาพพุทธประวัติ เขียนปี พ.ศ. 2464