งานจัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานจังหวัดชัยนาท
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
//การเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้าง//
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565