:::ข้อกำหนดอัตราห้องพัก:: สวัสดิการบ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ขั้นตอนการขอจองห้องพัก
1. กรอกแบบขออนุญาตฯ >> Download แบบขออนุญาต <<
2. ยื่นแบบขออนุญาตฯ พร้อมชำระเงิน ที่งานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานที่ 12
3. นำใบรับบริจาคเงินแสดงให้พนักงานบ้านพักรับรองฯ เพื่อรับกุญแจห้อง
กรณีเข้าห้องพักแล้วต้องการห้องพักเพิ่ม

-->>ให้กรอกแบบขออนุญาตฯ พร้อมชำระเงินก่อนเข้าพัก (พร้อมแจ้งที่อยู่เพื่อติดต่อในการจัดส่งใบรับบริจาคเงิน)<<--